Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~82


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Ο Παπαν. δεν εννοεί ότι αι ασθενείς κυβερνήσεις δημιουργούν την καλλιτέραν ψυχολογίαν του πλήθους διά την δημιουργίαν δικτατόρων;" "Να ορίσωμεν 100 χιλ. primes διά την παραγωγήν καλλιτέρων ζώων και 250 χιλ. διά την καλλιτέραν επιτυχίαν εις την γεωργίαν."
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παπαναστασίου, Αλέξανδρος- 1876-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution