Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~70


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με οικονομικά ζητήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"quiel ugendium? (22 Μαρτίου 1932)." "Τραπεζιτική αναδιοργάνωσις." "Οργανισμός ρυθμίσεως εισαγωγής και εξαγωγής." "Confingentment εισαγωγής;" "Συγκρότησις εις καρτέλ βιομηχανίας;" "Πάσα δυνατή σύμπτυξις δαπανών (Συγχώνευσις Υπουργείου Υγιεινής και Προνοίας. Υπουργείου Εθν. Αμύνης με δύο υφυπουργούς Ι) Στρατιωτικών και 2) Ναυτικών."
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution