Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 291~32


ΤΙΤΛΟΣ
Σχέδιο ομιλίας του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις προσπάθειες που έγιναν για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ομιλία
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
21
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην προσπάθεια για οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας κατά την τετραετία 1928-1932. Αναφέρεται στη διατήρηση του ισοζυγίου του προϋπολογισμού, στο ζήτημα της φορολογίας, στο συνάλλαγμα, στις δαπάνες για δημόσια έργα, στη σταθεροποίηση του νομίσματος, στο εξωτερικό χρέος της χώρας, κ.ά..
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
21


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution