Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~42


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με ζημιές που προκαλούνται στα εμπορεύματα από αμέλεια των εργατών.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Αγόρευσις" "Να μνημονεύσω το τέρμα των σημερινών ζημιών εις τα εμπορεύματα από αμέλειαν εργατών διότι ο Οργανισμός θα υπέχει ευθύνην διά πάσαν τοιαύτην βλάβην. Η ευθύνη δε αυτή θα αναγκάσει αυτόν ν ασκή εποπτεία επί των εργατών ώστε να προλαμβάνωνται τοιαύται ζημίαι."
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution