Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 291~22


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
" Παρέχεται εξάμηνος αναστολή εις πάντα όστις ήθελε καταβάλη το ήμισυ της τοκοχρεωλυτικής δόσεως. Η δυναμικότης προϋπολογισμού Καφαντάρη επέτρεπε πραγματικώς αύξησιν δαπανών κατά...εκατομ.ή μήπως πρέπει ν αφαιρεθή από αυτά το επί πλέον ποσόν που εισεπράχθη εξαιρετικώς από καθυστερούμενους φόρους; Κατά τι ποσόν εχρεωλύθη το δημόσιον χρέος μας κατά την χρήσιν 1927-1928;".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καφαντάρης, Γεώργιος- 1873-1946
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution