Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 291~21


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επίλυση του καθεστωτικού ζητήματος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1931-1932>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Το Λαϊκόν κόμμα αναλαμβάνει δια μίαν 10ετίαν να μη ανακινήση καθεστωτικόν ζήτημα και να σεβασθή κατά το διάστημα τούτο το δημοκρατικόν πολίτευμα, να θεωρήση δε ως εχθρόν της πατρίδος πάντα λαϊκόν, ο οποίος θα παρεβίαζε την υπόσχεσιν ταύτην. Η απόφασις αύτη θα ελαμβάνετο εν συνεδρίω του κόμματος".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Λαϊκό Κόμμα Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution