Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 291~16


ΤΙΤΛΟΣ
Ομιλία του Ε.Βενιζέλου στη Βουλή, όπου εισηγείται σχέδιο Νόμου για την εξασφάλιση της σταθερότητας του νομίσματος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1932>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ομιλία
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ευαίσθητο ζήτημα της σταθεροποίησης του νομίσματος και στον αρνητικό ρόλο του ελληνικού τύπου στο θέμα αυτό. Εισηγείται σχέδιο νόμου για την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων της σταθερότητάς τουκαι τονίζει την ανάγκη εφαρμογής αυστηρής πολιτικής εκ μέρους της Κυβέρνησης απέναντι σε οποιαδήποτε εφημερίδα προσπαθεί να βλάψει την ασφάλεια του εθνικού νομίσματος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution