Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~6


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον M.Pelle σχετικά με τους όρους συμμετοχής της Ελλάδας στο οθωμανικό δημόσιο χρέος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1923> Ιούλιος 17
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λωζάννη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Pellé, Maurice- Στρατηγός, Ύπατος Αρμοστής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη και Μέλος της Αντιπροσωπείας στη Λωζάννη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εμπιστευτικό. Το αντίγραφο φέρει ως χρονολογία το έτος 1932.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δηλώνει ότι η Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Συνδιάσεψη της Λωζάννης επιμένει ότι πρέπει να τύχει των ίδιων ελαφρύνσεων που θα συμφωνηθούν για την Τουρκία, ως προς τη συμμετοχή της στο οθωμανικό δημόσιο χρέος.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης (1922-1923)
Τουρκία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution