Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~3


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τη Διεύθυνση της Εφημερίδας Πολιτεία, με την οποία ζητεί την επανόρθωση άρθρου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάρτιος 8
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτεία (εφημερίδα), Διεύθυνση
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος ζητεί να καταχωρηθεί επανόρθωση δημοσιεύματος που τον έφερε να έχει δηλώσει στο πολιτικό γεύμα της Γαργαρέττας:"...διαβεβαιώ τους πάντας ότι είμεθα μετά την Γαλλίαν ο ευτυχέστερος τόπος της Ευρώπης." Παραθέτει την ακριβή δήλωση του Ε.Βενιζέλου, την οποία ζητεί να δημοσιευθεί.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution