Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~2


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή προς τη Διεύθυνση της Εφημερίδας Πολιτεία, με την οποία ζητείται η επανόρθωση άρθρου.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτεία (εφημερίδα), Διεύθυνση
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι ο Ε.Βενιζέλος ζητεί να καταχωρηθεί επανόρθωση του περιεχομένου του άθρου με τίτλο "Η Πρώτη Πράξις του Δράματος", στο οποίο φερόταν να έχει δηλώσει:"...διαβεβαιώ τους πάντας ότι είμεθα μετά την Γαλλίαν ο ευτυχέστερος τόπος της Ευρώπης."
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution