Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 291~2


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με τίτλο "Ανακοινώσεις του κ.Βενιζέλου προς τον τύπον".
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Δεκέμβριος 21
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
11
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στις αιτίες ύψωσης της τιμής του συναλλάγματος και τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν από αυτήν για τη χώρα. Αναφέρεται, επίσης, στο ρόλο του τύπου στο θέμα αυτό και καλεί την Κυβέρνηση να εκτελέσει το καθήκον της, προκειμένου να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από την Αντιπολίτευση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
11


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution