Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 267~46


ΤΙΤΛΟΣ
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα ζητήματα προς διευθέτηση με την Τουρκία.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται διάφορα ζητήματα προς διευθέτηση με την Τουρκία. Τα κυριότερα είναι η παρουσία ξένης χωροφυλακής, τα δικαιώματα στρατιωτικής κατοχής, τα όρια στη Μικρά Ασία, η ανταλλαγή πληθυσμών, η κατάληψη της Θράκης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τουρκία
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Θράκη
Μικρά Ασία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution