Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 267~31


ΤΙΤΛΟΣ
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με θέματα που αφορούν Υπουργούς.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πολλά από τα θέματα έχουν διαγραφεί.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται θέματα που αφορούν τους Υπουργούς: Καφαντάρη, Πολίτη, Δίγκα, Γρίβα και Σπυρίδη.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γρίβας, Αλέξιος
Δίγκας, Δημήτριος, Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας
Καφαντάρης, Γεώργιος- Υπουργός Γεωργίας της Ελλάδας- 1873-1946
Πολίτης, Νικόλαος, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας (1872-1942)
Σπυρίδης, Κωνσταντίνος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution