Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 267~29


ΤΙΤΛΟΣ
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν Υπουργούς.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καταγραφή θεμάτων προς επίλυση που αφορούν τους αρμόδιους Υπουργούς: Πολίτη, Δίγκα, Καφαντάρη, Γρίβα, Νεγρεπόντη, Βουρλούμη και Ρέπουλη.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουρλούμης, Παναγιώτης- 1867-1950
Γρίβας, Αλέξιος
Δίγκας, Δημήτριος
Καφαντάρης, Γεώργιος- Υπουργός Γεωργίας της Ελλάδας- 1873-1946
Νεγρεπόντης, Μιλτιάδης
Πολίτης, Νικόλαος (1872-1942)
Ρέπουλης, Εμμανουήλ- 1863-1924
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution