Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 267~9


ΤΙΤΛΟΣ
Χειρόγραφο σημείωμα του Ε.Βενιζέλου όπου συγκρίνει την Παλαιά με τη Νέα Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1917>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Λείπει η πρώτη σελίδα (ακέφαλο).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξηγεί για ποιο λόγο θεωρεί ότι η Νέα Ελλάδα ευνοείται σε σχέση με την Παλαιά και εκφράζει την άποψη ότι εάν η σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας, η οποία τώρα βρίσκεται στη διάθεση της Κυβέρνησης της Αθήνας, μπορούσε να διατεθεί ελεύθερα, η κατάσταση στην Παλαιά Ελλάδα θα ήταν καλύτερη σε σχέση με εκείνη στη Νέα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Ελλάδα, Νέες χώρες
Ελλάδα, Παλαιά
Θεσσαλία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution