Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~163


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, Υποκατάστημα Χανίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή χρηματικού ποσού στον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Κ.Δρανδάκη.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1934 Ιανουάριος 15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος- Υποκατάστημα Χανίων
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χανιά
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ενημερώνει το Βενιζέλο για την καταβολή του ποσού των 131.384,50 δρχ. στον Επιθεωρητη Δημοσίων Έργων Κρήτης, Κ.Δρανδάκη από το λογαριασμό του καταθέσεων (δωρεάς Μιχαληνού) και αποστέλλει την απόδειξη.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δρανδάκης, Κωνσταντίνος, Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Κρήτης
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution