Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 267~1


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Λούπα σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα και τη στάση των Δυνάμεων απέναντι σε αυτή.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1917 Φεβρουάριος 2/15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Λούπας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη στάση των πολιτών και των Κυβερνήσεών τους στην Αγγλία και τη Γαλλία απέναντι στην Ελλάδα. Τονίζει την ανάγκη να διασωθούν τα ερείπια στην Ελλάδα και να οργανωθεί καλά ο στρατός εθνικής άμυνας ώστε να έχει επιτυχή δράση. Τονίζει, επίσης, ότι πρέπει να υποστηριχθεί η πολιτική της Εθνικής Κυβέρνησης στο Συνέδριο του Παρισιού.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αγγλική Κυβέρνηση
Γαλλική Κυβέρνηση
Στρατός Εθνικής Άμυνας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution