Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~160-161


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Κ.Δρανδάκη προς το Υποκατάστημα Χανίων της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με την καταβολή χρημάτων στον Σπ.Κωνιωτάκη για τις εργασίες του στο Νοσοκομείο Αφροδισίων Νόσων Ηρακλείου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1934 Απρίλιος 2
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δρανδάκης, Κωνσταντίνος, Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Κρήτης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χανιά
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος- Υποκατάστημα Χανίων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Χανιά
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητεί μετά από εντολή του Βενιζέλου να καταβάλει η Εθνική Τράπεζα το ποσό των 130.738 δρχ. στον εργολάβο Σπ.Κωνιωτάκη για τις εργασίες ανέγερσης στο Νοσοκομείο Αφροδισίων Νόσων Ηρακλείου, από το λογαριασμό του Ε.Βενιζέλου Δωρεά Μιχαληνού.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Κωνιωτάκης, Σπυρ.
Νοσοκομείο Αφροδισίων Νοσημάτων Ηρακλείου
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control     

   


infolib-libsolution