Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~134


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Υπουργού Πρόνοιας και Υγιεινής, Κ.Γκότση, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση των αδελφών Πολιτίδη να τους επιτραπεί η είσοδος στην Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1933 Φεβρουάριος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γκότσης, Κωνσταντίνος, Υπουργός Πρόνοιας και Αντιλήψεως της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι οι αδελφοί Πολιτίδη, Πολύκαρπος και Παναγιώτης, που διαμένουν στη Ρωσία, έχουν κάνει αίτηση να τους επιτραπεί η είσοδος στην Ελλάδα. Αναφέρει οτι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1931 ενδείκνυται η χορήγηση της άδειας και ζητεί να εγκριθεί το ζήτημα από τον Ε.Βενιζέλο.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Πολιτίδης, Παναγιώτης
Πολιτίδης, Πολύκαρπος
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Ρωσία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution