Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~100


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γαρφείου του Πρωθυπουργού προς τους απολυθέντες ιατρούς και αρχιεργάτες του ανθελονοσιακού αγώνα σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσής τους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Οκτώβριος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διευθυντής Ιδιαιτέρου Γραφείου Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Απολυθέντες ιατροί και αρχιεργάτες του Ανθελονοσιακού Αγώνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι το Υπουργείο Υγιεινής γνωστοποίησε οτι οι απολυθέντες ιατροί και αρχιεργάτες, που απολύθηκαν για λόγους οικονομικούς δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως της Ελλάδας
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ελονοσία
ΘΕΜΑΤΑ
Εργασία -- Απόλυση
Οικονομικές σχέσεις -- Ιδιωτικές
Υγεία -- Δημόσια υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution