Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~98


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Β.Βαρδόπουλου, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της αποζημίωσης των απολυθέντων ιατρών και αρχιεργατών του ανθελονοσιακού αγώνα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Σεπτέμβριος 15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βαρδόπουλος, Β., Υπουργός Υγιεινής της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επιστρέφει υπόμνημα των απολυθέντων για λόγους οικονομικούς ιατρών και αρχιεργατών του ανθελονοσιακού αγώνα και αναφέρει οτι δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση και οτι για την απόλυσή τους δεν απαιτείται διάταγμα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Απολυθέντες ιατροί και αρχιεργάτες του Ανθελονοσιακού Αγώνα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ελονοσία
ΘΕΜΑΤΑ
Εργασία -- Απόλυση
Οικονομικές σχέσεις -- Ιδιωτικές
Υγεία -- Δημόσια υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution