Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~73


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Αύγουστος 31
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βαρδόπουλος, Β., Υπουργός Υγιεινής της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επιστρέφει αναφορές των Πολυτεκνικών Συλλόγων Λάρισσας, Φθιωτιδοφωκίδας και Πατρών και αναφέρει την υποβολή σχεδίου νόμου για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί πολυτέκνων, το οποίο δεν ψηφίστηκε από τα Νομοθετικά Σώματα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ένωση Πολυτέκνων Γονέων Φθιωτιδοφωκίδας
Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Λάρισας
Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Πάτρας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution