Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~66-69


ΤΙΤΛΟΣ
Αναφορά του Συλλόγου Πολυτέκων Γονέων Σταμνάς και περιχώρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσάις περί πολυτέκνων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Αύγουστος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Σταμνάς και περιχώρων
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Σταμνά
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αναφορά
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαμαρτύρονται για την παρελκυστική στάση της κυβέρνσςη γαι τη λύση των πολυτεκνικών ζητημάτων και ζητεί την ψήφιση νόμου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ανωτάτης Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ανώτατη Πανελλήνια Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution