Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~60-61


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα των απολυθέντων ιατρών και αρχιεργατών του Ανθελονοσιακού αγώνα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Β.Βαρδόπουλο σχετικά με την αποζημίωση της απόλυσης τους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Αύγουστος 16
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Απολυθέντες ιατροί και αρχιεργάτες του Ανθελονοσιακού Αγώνα
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βαρδόπουλος, Β., Υπουργός Υγιεινής της Ελλάδας
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι είναι άδικη η απόφαση του Υπουργου Υγιεινής για την απόλυση ιατρών και αρχιεργατών του ανθελονοσιακού αγώνα και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποζημίωση ενός μήνα. Ζητούν τη μεσολάβηση του Βενιζέλου για το ζήτημα της αποζημίωσης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδας
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ελονοσία
ΘΕΜΑΤΑ
Εργασία -- Απόλυση
Οικονομικές σχέσεις -- Ιδιωτικές
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution