Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~60


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής Β.Βαρδόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποζημίωση απολυθέντων ιατρών του ανθελονοσιακού αγώνα.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βαρδόπουλος, Β., Υπουργός Υγιεινής της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επιστρέφει υπόμνημα των απολυθέντων ιατρών και αρχιεργατών του Ανθελονοσιακού Αγώνα και αναφέρει οτι το απολυόμενο προσωπικό του ανθελονοσιακού αγώνα δεν δικαιούται αποζημίωση.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ελονοσία
ΘΕΜΑΤΑ
Εργασία -- Απόλυση
Οικονομικές σχέσεις -- Ιδιωτικές
Υγεία -- Δημόσια υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution