Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 135~54-55


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Η.Τσομίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό των πρακτικών φαρμακοποιών που εργάζονται στα Αγροτικά Ιατρεία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Αύγουστος 8
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τσομίδης, Η.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κάτω-Θεοδωράκι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει οτι αν και έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγιεινής για το ζήτημα του διορισμού των πρακτικών φαρμακοποιοών, που ανέλαβαν υπηρεσία στα Αγροτικά Ιατρεία, δεν έλαβε απάντηση. Ζητεί την επέμβαση του Βενιζέλου για να σταλεί ο δορισμός τους.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution