Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 132~47


ΤΙΤΛΟΣ
Προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την ανάληψη της ανοικοδόμησης των Συνοικσιμών "Νέας Σμύρνης" και "Νέας Καλλιπόλεως".
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Οκτώβριος
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ- Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Προκήρυξη
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
7
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται σε άρθρα οι όροι της Σύμβασης που θα υπογραφεί κατόπιν διαγωνισμού ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και τον ανάδοχο για την ανοικοδόμηση των συνοικισμών "Νέας Σμύρνης" και "Νέας Καλλιπόλεως".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
7


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution