Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 132~36-44


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Τμηματάρχη του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως προς τον Υπουργό Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με τις γενομένες και τις μέλλουσες απαλλοτριώσεις.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Οκτώβριος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τμηματάρχης του Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ- Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στις απαλλοτριώσεις που έχουν γίνει ως εκείνη τη στιγμή και σε εκείνες που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον και αναλύει τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων που προηγήθηκαν.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution