Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 132~8-9


ΤΙΤΛΟΣ
Υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Δημ.Αντιλήψεως σχετικά με την υπόθεση της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως της Εταιρίας Χρωματουργείων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1928>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως της Ελλάδας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπηρεσιακό σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι ο από της Εταιρίας Χρωματουργείων προτεινόμενος χώρος προς απαλλοτρίωση για εγκατάσταση προσφύγων είναι ακατάλληλος πριν από την εκτέλεση αποξηραντικών έργων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εταιρεία Χρωματουργείων
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution