Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 132~8


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό του Σ.Συμβουλίδη, Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, σχετικά με την απαλλοτρίωση εκτάσεως της Εταιρείας Χρωματουργείων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Συμβουλίδης, Σ., Ιδιαίτερος Γραμματέας του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι αποστέλλει συνημμένα υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με την υπόθεση της απαλλοτρίωσης εκτάσεως της Εταιρείας Χρωματουργείων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εταιρεία Χρωματουργείων
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control     

   


infolib-libsolution