Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 132~2-3


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Υπουργού Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εμμ.Εμμανουηλίδη, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με την ανέγερση οικοδομών για την εγκατάσταση των προσφύγων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Σεπτέμβριος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ- Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνίας για την απαλλοτρίωση εκτάσεων της Μονής Πετράκη προς αστική εγκατάσταση των προσφύγων και στα διατάγματα σχετικά με τη διάθεση των χώρων εγκατάστασης των προσφύγων. Αναφέρεται, επίσης, στο ζήτημα της χορήγησης αδειών και στο ποιά υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμοδιότερη να το αναλάβει.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πρόσφυγες Μικράς Ασίας
Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μονή Πετράκη, Αθήνα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution