Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~91


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Διευθυντή Τ.Τ.Τ. του Υπουργείου Συγκοινωνίας προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. Μακεδονίας σχετικά με την αλληλογραφία που απευθύνεται σε άτομα με ξενόγλωσση επωνυμία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1930>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διευθυντής Ταχυδρομείων-Τηλεγράφων-Τηλεφώνων Υπουργείου Συγκοινωνίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομείων-Τηλεγράφων-Τηλεφώνων Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Περιέχει χειρόγραφες σημειώσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατηγορεί το Διευθυντή Τ.Τ.Τ. Μακεδονίας για έκδοση ελλιπούς διαταγής σχετικά με την αλληλογραφία που απευθύνεται σε άτομα με ξενόγλωσση επωνυμία. Παράλληλα, ακυρώνει τις προγενέστερες σχετικές διαταγές του Υπουργείου Συγκοινωνίας, διατάσοντας τα Γραφεία Τ.Τ.Τ. στη Μακεδονία να επιστρέφουν στην καταγωγή την αλληλογραφία που φέρει επώνυμα με ξενόγλωσσες καταλήξεις μόνο εάν είναι αδύνατη η εξακρίβωση της ταυτότητας των επιγραφομένων.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καραγιαννάκος, Γ., Περιφερειακός Διευθυντής Ταχυδρομείων-Τηλεγράφων-Τηλεφώνων Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Μακεδονία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution