Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~84-85


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων VI περιφέρειας σχετικά με καταγγελίες κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1930>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων VI περιφέρειας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξετάζει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε δημοσιεύματα της εφημερίδας "Μακεδονικό Βήμα" κατά του Νομομηχανικού Κοζάνης και συμπεραίνει ότι είναι αβάσιμες.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αντωνιάδης, Σ., Νομομηχανικός Κοζάνης
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Μακεδονικό Βήμα (εφημερίδα)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution