Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~48


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα επί των απολαυών του Εργατοτεχνικού Προσωπικού της Εταιρείας Αεριόφωτος Αθηνών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Δεκέμβριος 11
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει την αύξηση που σημείωσε το ωρομίσθιο του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εταιρείας Αεριόφωτος Αθηνών από το 1914 ως το 1929 καθώς και τα προνόμια που λαμβάνει, όπως ιατρική περίθλαψη και επίδομα εορτών. Εσωκλείει πίνακα των αποδοχών του προσωπικού.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Προσωπικό της Εταιρείας Αεριόφωτος Αθηνών και Πειραιώς
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution