Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~46


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Θ.Πενθερουδάκη προς το Σ.Γονατά σχετικά με τον προϋπολογισμό των Τ.Τ.Τ. του οικονομικού έτους 1930-1931.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Δεκέμβριος 9
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πενθερουδάκης, Θεμιστοκλής, Γενικός Διευθυντής Ταχυδρομείων-Τηλεγράφων-Τηλεφώνων Υπουργείου Συγκοινωνίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παραπονείται για την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να περικόψει από τον προϋπολογισμό του 1930-1931 τα κονδύλια συντηρήσεως και κατασκευών των Τ.Τ. γραμμών και εγκαταστάσεων. Τονίζει τη σημασία της ανακαίνισης των πεπαλαιωμένων δικτύων και ζητεί την προσωπική επέμβαση του Ε.Βενιζέλου προκειμένου να εγκριθούν ολοκληρωτικά οι αιτηθείσες πιστώσεις.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Μαρής, Γεώργιος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution