Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~15


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα όπου προτείνεται νέα βάση συνεννόησης μεταξύ της I.T.T.C. και του Κράτους.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι σε περίπτωση που η Ελληνική Κυβέρνηση επιλέξει την International Telegraph and Telephone Corporation για την εγκατάσταση ενιαίας τηλεφωνικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, η εταιρεία θα είναι πρόθυμη να εκπονήσει σχέδιο για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και να αναλάβει την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
International Telegraph and Telephone Corporation
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution