Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~14


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση σχετικά με τις πρϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ Κράτους και I.T.T.C. για την οργάνωση Τηλεφωνικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τις γενικές αρχές, βάσει των οποίων θα ήταν πρόθυμη η International Telegraph and Telephone Corporation να συνεννοηθεί με το Κράτος για την επίτευξη συμφωνίας αμοιβαίως ικανοποιητικής, προκειμένου να οργανωθεί σε όλη την Ελλάδα ενιαία επαρκής Τηλεφωνική Υπηρεσία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
International Telegraph and Telephone Corporation
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution