Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~9-12


ΤΙΤΛΟΣ
Παρατηρήσεις επί των όρων του προκηρυχθέντος διαγωνισμού διά των υπεραστικήν τηλεγραφικήν υπηρεσίαν.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι οι όροι που έθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τους οποίους το Υπεραστικό Τηλεφωνικό Δίκτυο θα εξαρτάται εντελώς από την Κυβέρνηση ενώ η Ανάδοχος Εταιρεία θα περιορισθεί απλώς στην κατασκευή και συντήρηση του δικτύου, αναλόγως των εκάστοτε διδομένων οδηγιών του Υπουργείου Συγκοινωνίας, είναι ασύμφοροι για την ανάδοχο εταιρεία.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution