Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 122~3


ΤΙΤΛΟΣ
Απόσπασμα πρακτικών της από 30 Ιανουαρίου 1929 συνεδριάσεως της Επιτροπής επί του Σχεδίου της Πόλεως Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιανουάριος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιτροπή επί του Σχεδίου Πόλεως Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρακτικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητεί, πριν από την έγκριση της ανέγερσης εγκαταστάσεων, τα οποία διαχειρίζονται διάφορες κρατικές υπηρεσίες, να προηγείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του Σχεδίου Πόλεως Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων για να αποφευχθούν αποκλίσεις από τη γενική κατεύθυνση βελτίωσης της πόλης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αθήνα
Πειραιάς
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution