Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 120~14


ΤΙΤΛΟΣ
Αποσπάσματα εκ της ενόρκου καταθέσεως εις την ανακριτικήν αρχήν του κ. Σακελλαριάδη εν τω Υπουργείω Συγκοινωνίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1927 Νοέμβριος 4
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρακτικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρατίθενται τα πρακτικά της κατάθεσης του Σακελλαριάδη, ο οποίος εκφράζει την έντονη αντίθεση του στην υπογραφή σύμβασης με τη Siemens-Halske για την εκμετάλλευση της τηλεφωνικής συγκοινωνίας, καθώς θεωρεί ότι η σύμβαση αυτή ζημιώνει το Ελληνικό Δημόσιο χαρακτηρίζοντας τους όρυος της σύμβασης "εξαιρετικώς οργιώδεις".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικό Δημόσιο
Σακελλαριάδης, Δ.- Διευθυντής Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Εκμεταλλεύσεως
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution