Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 120~12


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Διευθυντή Τ.Τ. Εκμεταλλεύσεως προς τον Ι.Μεταξά σχετικά με συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1926 Δεκέμβριος 11
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σακελλαριάδης, Δ.- Διευθυντής Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Εκμεταλλεύσεως
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μεταξάς, Ιωάννης Π.- Υπουργός Συγκοινωνίας της Ελλάδας- 1871-1941
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
16
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται σε τέσσερις συμβάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες Τ.Τ.Τ. και οι οποίες υπογράφησαν κατά τη δικτατορική περίοδο. Ισχυρίζεται ότι αυτές συνομολογήθηκαν χωρίς τις στοιχειώδεις νόμιμες εγγυήσεις με αποτέλεσμα τη ζημία των πολιτών και του Κράτους. Προτείνει να ακυρωθούν οι συμβάσεις με ειδικό ψήφισμα στη Βουλή και να ενεργηθεί νόμιμη ποινική δίωξη κατά των προσώπων που τις συνομολόγησαν.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουλή των Ελλήνων
Υπουργείο Συγκοινωνίας της Ελλάδας Υπηρεσία Ταχυδρομείων-Τηλεγράφων-Τηλεφώνων
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Δικτατορία Παγκάλου
ΘΕΜΑΤΑ
Δικαιοσύνη Ποινική
Διοίκηση Συμβάσεις
Νομοθεσία
Νομοθετική εξουσία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
16


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution