Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 120~5


ΤΙΤΛΟΣ
Απόσπσμα επιστολής του J.G.L.Stephenson προς τον F.Elliot σχετικά με τα σχέδια για το αποχετευτικό σύστημα Αθηνών-Πειραιώς.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Μάιος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Stephenson, J.G.L.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λονδίνο
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Elliot, Francis- Sir, Πρεσβευτής της Βρετανίας στην Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη συνομιλία μεταξύ των Stephenson, Βαλαωρίτη και Σταυρίδη σχετικά με τα σχέδια για το αποχετευτικό σύστημα Αθηνών-Πειραιώς και την αναμενόμενη έγκριση από την Ελληνική Κυβέρνηση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Stephenson, J.G.L.
Βαλαωρίτης, Ιωάννης Α., Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδας (1855-1914)
Ελληνική Κυβέρνηση
Σταυρίδης, Ιωάννης
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αθήνα
Πειραιάς
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σχέσεις της Ελλάδας με τη Βρετανία
ΘΕΜΑΤΑ
Δημόσια έργα Υδραυλικά - αποστραγγιστικά
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution