Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 114~33


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ι.Τσιριμώκου προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τη δημοτική και μέση εκπαίδευση στις νέες χώρες.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1914 Σεπτέμβριος 7
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τσιριμώκος, Ιωάννης Δ., Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι το Βασιλικό Διάταγμα της 19 Αυγούστου 1914 "περί του προσωπικού των σχολείων της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης των νέων χωρών" καθορίζει τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι διδάσκαλοι που υπηρετούν στα σχολεία των νέων χωρών. Θεωρεί επίσης αναγκαίο, όσον αφορά τη γενική διοίκηση των σχολείων, να επεκταθεί σε αυτά η νομοθεσία που ισχύει για τη διοίκηση των σχολείων της Παλαιάς Ελλάδας.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution