Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 114~23-24


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Γ.Πλουμίδη προς τη Μουσουλμανική Δημογεροντία Χανίων σχετικά με τη μη έγκριση μετάθεσης του διδακτικού προσωπικού μουσουλμανικών σχολείων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Σεπτέμβριος 12
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πλουμίδης, Γεώργιος- Αναπληρωτής Γενικός Διοικητής Κρήτης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χανιά
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μουσουλμανική Δημογεροντία Χανίων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Χανιά
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίνει το αίτημα της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Χανίων για μεταθέσεις του διδακτικού προσωπικού των μουσουλμανικών σχολείων του Κουμ-Καπί και της Νέα Χώρας.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μουσουλμανική Δημογεροντία Χανίων
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution