Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 114~23


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Γ.Πλουμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη αποδοχή αιτήματος της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Χανίων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Σεπτέμβριος 12
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πλουμίδης, Γεώργιος- Αναπληρωτής Γενικός Διοικητής Κρήτης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χανιά
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη μη αποδοχή του αιτήματος της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Χανίων για αθρόες μεταθέσεις όλου του διδακτικού προσωπικού δύο νέων μουσουλμανικών σχολείων, κάτι που οδήγησε στην παραίτηση τους. Ζητεί την άμεση έκδοση νομοθετικού διατάγματος για το διορισμό νέων μελών μετά την παραίτηση. Επισυνάπτει σχετικά έγγραφα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μουσουλμανική Δημογεροντία Χανίων
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution