Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 114~15-16


ΤΙΤΛΟΣ
Απόσπασμα του 69ου πρακτικού του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με παραπτώματα του Θ.Ζηργάνου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Μάρτιος 7
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μωχαβιόλος, Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρακτικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει τα ποικίλα παραπτώματα στα οποία υπέπεσε ο Θ.Ζηργάνος και προτείνει την απόλυση του για επανειλημμένη παράβαση των καθηκόντων του και αναξιοπρεπή διαγωγή.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ζηργάνος, Θεόδωρος- Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Ευρυτανίας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution