Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 114~11


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Σ.Λάμπρου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με την οικοδόμηση των αναγκαίων πανεπιστημιακών κτιρίων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Ιούνιος 27
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Λάμπρος, Σπυρίδων Π.- Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
12
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τονίζει την ανάγκη οικοδόμησης νέων πανεπιστημιακών κτιρίων για ποικίλες χρήσεις, όπως εργαστήρια, κλινικές, μουσεία, ακροατήρια, ακαδημαϊκή λέσχη, υπολογίζει το κόστος και προτείνει μέτρα για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του πανεπιστημίου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Πρυτανεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
9


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution