Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 108~26


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Εμμ.Κατσιγιαννάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με καταγγελίες για τα όργανα της Χωροφυλακής Λαρίσσης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1931 Μάρτιος 3
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κατσιγιαννάκης, Εμμαν., Διευθυντής της Διεύθυνσης Χωροφυλακής και Δημοσίας Ασφαλείας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται ότι επιστρέφεται αλληλογραφία σχετικά με τα όσα καταγγέλλονται ενάντια στα όργανα της Χωροφυλακής Λαρίσσης, τα οποία, όπως προέκυψε από την διοικητική εξέταση, δεν είναι ακριβή. Αντίθετα προέκυψε ότι η οργάνωση Αθλητικής και Εργατικής Βοήθειας Λαρίσσης έχει ως απώτερο σκοπό την ματαίωση της πρότασης περί διάλυσής της.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Χωροφυλακή, Χωροφυλακή Λαρίσσης
Οργάνωση Αθλητικής και Εργατικής Βοήθειας Λαρίσσης
ΘΕΜΑΤΑ
Αθλητισμός
Δημόσια τάξη και ασφάλεια -- Χωροφυλακή
Διωγμοί
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution