Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 108~12-13


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Σ.Γονατά, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση της υπηρεσίας της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1931 Φεβρουάριος 20
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γονατάς, Στυλιανός, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας (1876-1966)
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση της υπηρεσίας της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων στη Μακεδονία και στη Θράκη, αναφέρει τα σημεία που συμφωνεί, εκείνα που διαφωνεί και διατυπώνει τις προτάσεις του.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Θράκη
Μακεδονία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution