Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 101~128


ΤΙΤΛΟΣ
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Διοικητή Γκότση σχετικά με παράπονο του Μουφτή Δράμας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1919>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γκότσης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Δράμα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι ο Μουφτής Δράμας παραπονείται μέσω τηλεγραφικής αναφοράς ότι η κατάληψη των βακουφικών κτημάτων και η εφαρμογή του σχεδίου ρυμοτομίας έγινε χωρίς προηγούμενη αποζημίωση. Ζητεί να πληροφορηθεί αν το παράπονο αυτό είναι ακριβές και στην περίπτωση αυτή να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση, καθώς θεωρεί ότι σε αυτήν τη χρονική στιγμή, κάθε καταγγελόμενη ενέργεια από αλλογενείς μπορεί να βλάψει ουσιωδώς τα εθνικά συμφέροντα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μουφτής Δράμας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σχέδιο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution